موزه تاریخ طبیعی اسلو از کشف حیرت آور فسیل یکی از بزرگترین خزندگان دریایی مربوط به عصر دایناسورها خبر داد.
 

به گزارش خبرگزاری مهر ، این فسیل متعلق به خزنده غول پیکر دریایی است که با 15 متر طول از نظر ابعاد ظاهری با دایناسورها تفاوت چندانی نداشته است.

 

این فسیل که به دوران ژوراسیک باز می گردد قدمتی در حدود 150 میلیون سال داشته و در یکی از مجمع الجزایر دورافتاده نروژ و در منطقه ای به فاصله 1300 کیلومتر قطب شمال کشف شده است.

این فسیل گرچه در تابستان سال 2006 کشف شد اما اخبار و جزئیات مربوط به آن به تازگی از سوی موزه تاریخ طبیعی اسلو در نروژ منتشر شده است.

این فسیل متعلق به خزنده دریایی است که در رده plesiosaur جای می گیرد. plesiosaur ها گونه ای منقرض شده از خزندگان دریایی هستند که در عصر دایناسورها و در اقیانوسهای مختلف جهان زندگی می کرده اند.

این خزندگان دارای بدنی اشک گونه بودند که با برخورداری از دو جفت اندام پدالی شکل قدرتمند به راحتی در آب اقیانوسها شنا می کردند.