مراسم تزریق اولین واکسن مشترک ایران و کوبا
کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن کرونا با همکاری انستیتو پاستور ایران و کوبا دیروز دوشنبه۶ اردیبهشت، با حضور وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد

کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن مشترک ایران و کوبا

این واکسن که از مراحل قبلی با موفقیت گذر کرده، در حال تکمیل مراحل کارآزمایی بالینی است. کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن مشترک کوبا و ایران بر روی ۲۰ هزار داوطلب در هشت استان انجام می شود، که سهم شهر اصفهان، سه هزار داوطلب است.

07.jpg01.jpg06.jpg05.jpg04.jpg02.jpg


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir