دستگاه اندازه بندی پیاز زعفران توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران برای اولین بار در جهان طراحی و ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهمند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان دستگاه اندازه بندی پیاز زعفران را در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد خود و با همکاری دکتر سید رضا حسن بیگی، دکتر محمد حسین کیانمهر و دکتر داود قنبریان طراحی کرد.

به گفته سازنده این دستگاه، جداسازی ابعادی پیازهای ریز و درشت زعفران از یکدیگر با قابلیت بیش از 85 درصد و اندازه بندی پیاز زعفران با ظرفیت بیش از 80 کیلوگرم در ساعت از قابلیتهای این دستگاه است. همچنین این دستگاه دارای قابلیت تنظیم برای اندازه بندی سایر محصولات مشابه است.

محمد فرهمند با بیان اینکه دستگاه اندازه بندی پیاز زعفران دارای قابلیت کار در مزارع کوچک و مصرف انرژی پائین است به مهر گفت: 90 درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود و اکثر تحقیقات مربوط به ماشینهای زعفران به خصوص در ارتباط با ماشین اندازه بندی پیاز زعفران به اجرا منتج نشده است.

وی افزود: پیاز زعفران برای کشتهای آتی استفاده می شود. در ایران پیازهای کوچک و بزرگ زعفران را با هم می کارند و به همین جهت عملکرد مزارع زعفران خیلی پائین است.

دستگاه جداسازی - اندازه بندی پیاز زعفران با بیان اینکه عملکرد متوسط مزارع زعفران در کشور 5 کیلوگرم در هکتار است، گفت: اگر اندازه بندی صورت گیرد و پیازهای درشت از پیازهای ریز جدا شوند و پیازهای درشت کاشته شوند، متوسط عملکرد مزارع می تواند بر اساس تحقیقات به 12 کیلوگرم در هکتار برسد.