چهارشنبه شب سياره زحل (كيوان) در نزديكی ماه ديده می‌شود.

حمیدرضا شهشهان منجم آماتور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی فارس‌ گفت:‌ ساعتی پس از غروب خورشید، ماه بیش از 35 درجه از افق شرق ـ جنوب شرقی ارتفاع خواهد داشت و سیاره زحل به صورت جرمی نسبتاً پرنور در بالا و سمت چپ آن دیده می‌شود.
وی ادامه داد: فاصله ماه و زحل در ابتدای شب 3 درجه است كه این فاصله تا بامداد با حركت ماه، بیشتر خواهد شد. سیاره زحل پس از ساعت 22:30 به بیش‌ترین ارتفاع خود می‌رسد و در این زمان بیش از 65درجه از افق جنوب ارتفاع خواهد داشت و در بالا و متمایل به سمت راست ماه می‌درخشد. پس از این به تدریج از ارتفاع ماه و زحل كاسته می‌شود تا این‌كه سرانجام این دوجرم پس از ساعت 5 بامداد در افق غرب ـ شمال غربی غروب خواهند كرد. زحل پیش از غرب، بیش از 6 درجه از ماه جدایی زاویه‌ای خواهد داشت و در سمت راست آن دیده می‌شود.
به گزارش فارس، زحل ششمین سیاره از نظر نزدیكی به خورشید در منظومه شمسی است و پس از مشتری، بزرگ‌ترین سیاره در منظومه شمسی است. این سیاره بیش از نه برابر كره زمین قطر دارد و هم اكنون فاصله آن از ما بیش از یك میلیارد و 200 میلیون كیلومتر است.