شاتل فضايي اندِوِر پس از انجام بلندترين ماموريت در نوع خود به ايستگاه بين المللي فضايي با موفقيت در ايالت فلوريدا به زمين نشسته است.

به گزارش سرويس دانش و فناوري برنا، به نقل از بي بي سي فرود شاتل ناسا به خاطر هواي نامساعد در مرکز فضايي کندي در کيپ کاناوِرال با کمي تاخير انجام شد.
خدمه شاتل در جريان ماموريت 16 روزه خود نخستين قسمت يک آزمايشگاه تحقيقاتي ساخت ژاپن را نصب کرده و يک روبوت ساخت کانادا را مونتاژ کردند.
اين روبوت براي جابجايي و نصب عناصر و قطعاتي که در آينده تحويل ايستگاه خواهد شد مورد استفاده خواهد گرفت.
نصب آزمايشگاه ژاپني به اين معني است که 9 سال پس از آغاز پروژه ايستگاه بين المللي فضايي، اکنون کليه 15 کشور شريک اين پروژه 100 ميليارد دلاري در آن سهم دارند.
ماموريت بعدي شاتل قرار است اواخر ماه مي انجام شود، که طي آن شاتل ديسکاوري قطعه اصلي آزمايشگاه ژاپني کيبو که به اندازه يک اتوبوس است را تحويل خواهد داد.
گِرِگ جانسون، خلبان شاتل روز چهارشنبه به اتاق کنترل در شهر هوستون گفت: اين يک سفر ماجراجويانه دو هفته اي بوده که افتخار مي کنم و لذت بردم که جزوي از آن بوده ام.
وي افزود: با حالي تلخ و شيرين، آماده بازگشت به خانه هستيم.
لئوپولد اِيهارتس، فضانورد فرانسوي که 7 هفته را در ايستگاه فضايي گذرانده بود تا به کارهاي نصب آزمايشگاه اروپايي کلمبوس بپردازد و نخستين آزمايش ها با آن را انجام دهد با اندور به زمين بازگشت. اکنون گرت رايزمن جايگزين او در ايستگاه شده است.
پس از جدا شدن شاتل از ايستگاه فضايي در روز دوشنبه يعني 12 روز پس از اتصال، ليروي کين، رئيس تيم مديريت اين ماموريت در ناسا، گفت: اين ماموريتي بي نقص بوده است.