چهل وپنج در صد از جوانان در جهان از کم خوابی شکايت می کنند که اين مسئله به کاهش ترشح هرمون لابتين در بدن و کاهش اشتهای افراد به ميزان هجده درصد مربوط می شود.

تازه ترین پژوهشهای انجام شده در انگلستان حاکی است چند ساعت خواب اضافی افراد باعث ثابت شدن وزن وگاهی لاغری خواهد شد.

به گزارش آریا به نقل از  شبکه تلویزیونی العربیه، در این پژوهشها آمده است کم خوابی خطراتی برای بدن انسان دارد ونباید این مسئله را نادیده گرفت.

این پژوهشها نشان می دهد که خوب خوابیدن بدن انسان را سالم نگه میدارد.

اکنون چهل وپنج در صد از جوانان در جهان از کم خوابی شکایت می کنند که این مسئله به کاهش ترشح هرمون لابتین در بدن و کاهش اشتهای افراد به میزان هجده درصد مربوط می شود0افزایش ترشح هرمون فریلین به نسبت بیست وهشت درصد نیز باعث افزایش اشتهای افراد خواهد شد.این تغییرات هرمونی به افزایش و کاهش اشتهای افراد مربوط می شود.

براساس پژوهشهای انجام شده قطع غیر ارادی تنفس برخی افراد به مدت ده ثانیه هنگام خواب که خروپف نام دارد و در ساعت به ده بار می رسد باعث می شود که فرد بسیار خسته وآشفته از خواب بیدار شود و بامشکلاتی در قلب وعروق روبرو ودر معرض ابتلا به بیماری قند قرار می گیرد.