منابع وابسته به انجمن ستاره شناسان آرژانتین اعلام کردند شهاب سنگی به اندازه یک اتوبوس در منطقه ای در شمال شرق آرژانتین سقوط کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری آلمان : این منابع اعلام کردند این شهاب سنگ در ساعت 22 یکشنبه به وقت محلی در آسمان منطقه مشاهده شد.

براساس این گزارش ، این شهاب سنگ که بسیار نورانی و در اندازه غیرمعمول بود مسیری منحنی را طی کرد و در حالی که با سرعت 80 هزار تا 200 هزار کیلومتر در ساعت به سطح زمین نزدیک می شد نور آن از سرخی به رنگ آبی درآمد.

افراد وابسته به انجمن ستاره شناسان و گروهی از نیروهای پلیس آرژانتین سرگرم جستجو برای یافتن بقایای این شهاب سنگ و بررسی آن هستند.