مصرف عصاره گل ساعتی برای درمان عارضه گرگرفتگی زنان سودمند است .
به گزارش شبكه خبر ، گروهی از پژوهشگران دانشكده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با بررسی 54 زن 45 تا 55 ساله كه با شكایت گرگرفتگی به مراكز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه كرده بودند ، دریافتند ، مصرف عصاره گل ساعتی ، گرگرفتگی آنان را به میزان چشمگیری كاهش می دهد .

گرگرفتگی یكی از عوارض شایع و آزار دهنده دوره یائسگی زنان است .

هم اكنون برای درمان این عارضه از هورمون درمانی استفاده می شود كه گاه عوارض زیادی برای بیمار ایجاد می كند .

مشروح این بررسی در مجله دانشگاه علوم پزشكی ایلام منتشر شده است .