محققان امریکایی اعلام کرده اند آلودگی هوا بر بوی گلها تاثیر منفی داشته و موجب کاهش و یا از دست رفتن بوی آنها می شود.

به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، کاهش بوی گلها در هوای آلوده نه تنها بوی آنها را کاهش می دهد بلکه موجب اختلال در عملکرد و زندگی حشرات تغذیه کننده از گلها نیز می شود.

محققان دانشگاه ویرجینیا اعلام کرده اند ، در هوای پاکیزه بوی گلها تا هزار متر دورتر نیز توسط مشام بسیاری از حیوانات و حشره ها قابل تشخیص است در صورتی که این بو در هوای آلوده تا 200 متر دور تر هم نمی رسد .

لازم به ذکر است ، بوی گلها در هوای آلوده توسط انسان به سختی استشمام می شود و به همین دلیل است که به نظر می رسد در شهرهای آلوده گلها بو ندارند.

محققان میزان جریان بوی گلها توسط جریان هوا و باد را مورد ارزیابی قرارداده اند و نتیجه اینکه در مکانهایی که هوا توسط خودروها و صنایع آلاینده آلوده می شود گلها تا 90 درصد از بوی خود را از دست می دهند.