مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: تعداد انجمن‌هاي علمي دانشجويي هم اكنون به 2هزار انجمن رسيده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، محسن اسلامي در جمع خبرنگاران گفت: انجمن‌هاي علمي دانشجويي مي‌توانند در جهت توليد علم و معرفت گام‌هاي متعددي را بردارند و انجمن‌هاي علمي دانشجويي نقش موثري را در رسيدن به دانشگاه تمدن‌ساز و تحقق گفتمان علم گرايي ايفا مي‌كنند.
وي در ادامه تصريح كرد: شعار دانشگاه تمدن ساز از سال 84، مطرح شد و براي تحقق اين شعار حمايت از انجمن‌هاي علمي در دستور كار وزارت علوم قرار گرفت.
مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم افزود:‌ در سال 84، در حدود 650 انجمن علمي دانشجويي در كشور وجود داشت و در اين سال حدود يك ميليارد تومان براي تجهيز اين انجمن اختصاص يافت و هم اكنون تعداد اين انجمن‌ها به 2هزار انجمن در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: در سال 86، 95 نفز از برگزيدگان انجمن‌هاي علمي براي شركت در دوره‌هاي كوتاه مدت دو ماهه به خارج از كشور اعزام شدند و در سال 87 نيز همين تعداد برگزيده براي گذراندن اين دوره‌ها،‌به كشورهاي خارجي اعزام مي‌شوند