بنا بر يک تحقيق علمی، ميزان باکتری‌ها و ميکروب‌های موجود روی دکمه‌های کامپيوتر، بيشتر از مقدار متوسط اين موجودات بر سنگ سرويس‌های بهداشتی است.
 

به گزارش خبرنگار «تابناك» از پاریس، در پی تقاضای مجله «ویچ کامپیوتر»، یک بیولوژیست به وسیله میکروسکوپ‌های الکترونیکی، کیبوردهای یک شرکت عمده را مورد آزمایش قرار داده و نتایج شگفت‌‌آور آن را در اختیار این مجله قرار داده است.

در این بررسی، پنج کیبورد مورد آزمایش شده از میان کیبورد‌های یک شرکت صاحب نام انگلیسی، 150 برابر میزان قابل قبول موجودات مضر برای سلامتی انسان در محیط کار را نشان داده و حاكی از آن است كه وجود موجودات میکروسوپی مضر بر بقیه کیبوردها، پنج برابر سنگ توالت‌هاست.
بر پایه تحقیقات انجام شده، اصلی‌ترین علت وجود میکروب‌ها و باکتری‌ها، تمیز نكردن کیبوردها از یك سو و تماس همیشگی دکمه‌ها با انگشتان آلوده کاربران، از سوی دیگر است.

در این زمینه، بیولوژیست‌ها و مسئولان بهداشتی، دو عامل اصلی را در انتقال و رشد میکروب‌ها و باکتری‌ها روی کیبوردها ذکر می‌کنند:
یکی از عوامل اصلی، انتقال میکروب‌ها و باکتری‌های انگشتان آلوده کاربران است. در حالت عادی، افراد در مدت یک ساعت، بارها دست خود را به دهان و بینی می‌برند و میکروب‌های موجود در این نواحی را با زدن کیبورد به دکمه‌های آن منتقل می‌کنند. از سوی دیگر، افراد پس از بیرون آمدن از توالت با دست‌های آلوده، میکروب‌های موجود بر دست‌ها را به کیبورد منتقل می‌کنند؛ این موضوع بیشتر درباره افرادی صادق است که پس از بیرون آمدن از توالت، دست‌های خود را نمی‌شویند.

دومین عامل رشد میکروب‌ها روی کیبوردها، تغذیه به هنگام کار كردن است، چرا که ریزه‌های غذایی که روی دکمه‌ها و شیارهای کیبورد و اطراف آن به جای می‌ماند، لانه مساعدی برای تولید و تکثیر آنهاست.
یکی از بیولوژیست‌های فرانسوی در این باره می‌گوید: تغذیه به هنگام کار با کیبورد و با دست‌های نشسته، مثل این است که فرد در توالت غذای خود را صرف کند و حتی بدتر.

در یک نظرسنجی در همین زمینه، بیش از 10 درصد کاربران کامپیوتر، هرگز کیبورد خود را تمیز نمی‌کنند و 20 درصد هم هرگز به فکر نظافت موس کامپیوتر خود نیستند.
توصیه مسئولان بهداشتی به عنوان پیشگیری از ابتلا به میکروب‌های کیبوردی، شستن دست‌ها با صابون پس از کار کردن با این وسیله و پیش از غذا و پرهیز از خوردن در هنگام كار و نظافت کیبوردها در فواصل کوتاه با اسپری‌های مخصوص است.