محققان آمریکایی با استفاده از تکنیکی نوین موفق به ثبت تصاویری شدند که با استفاده از دوربینهای عادی قابل ثبت نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان امیدوارند تا با استفاده از این فناوری نوین امکان منحصربفردی نظیر تصویربرداری ماهواره ای از میان ابرها یا هوای مملو از دود را فراهم آورند.

این تکنیک جدید به وسیله یانهو شیل از دانشگاه مریلند آمریکا ابداع شده است. در این تکنیک فوتونهایی جذب می شوند که به اشیاء برخورد نکرده و در نتیجه یک تأثیر کوانتومی در یک نقطه واحد جمع می شوند.

دانشمندان در این بررسی از سربازی استفاده کردند که در فاصله 45 سانتیمتری از منبع نوری قرار داشت و در نتیجه پرتوی نوری را به دو پرتو تبدیل می کرد.

یکی از این پرتوها به عروسک و دیگری به دوربین دیجیتالی تابیده می شد. محققان این پروژه در ادامه ردیاب فوتونی را در نزدیکی عروسک قرار دادند تا برخورد هر فوتونی به آن را ثبت کنند.

بر اساس گزارش زی نیوز، ردیاب و دوربین جریان پرتوی ثابت فوتونها را دنبال کردند و از هر از چندگاهی به صورت همزمان فوتونها را ثبت می کردند.

این محققان دریافتند رابطه مستقیمی میان فوتونهای برخورد کرده به عروسک و آنهایی که به حسگر دوربین برخورد کرده اند وجود دارد. آنها علت اطمینان از وجود چنین رابطه ای را تأثیر کوانتومی موسوم به "تداخل دو فوتونی" عنوان کردند.