یک بررسی جدید نشان می‌دهد اگر صندلی ایمنی کودک در وسط صندلی عقب قرار گیرد، خطر صدمات وارده به نوزادان و نوپایان به نصف کاهش پیدا می‌‌کند.

 

همشهری آنلاین:
یک بررسی جدید نشان می‌دهد اگر صندلی ایمنی کودک در وسط صندلی عقب قرار گیرد، خطر صدمات وارده به نوزادان و نوپایان به نصف کاهش پیدا می‌‌کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز پژوهشگران در یک بررسی در مورد داده‌های سوانح اتومبیل از 16 ایالت آمریکا، دریافتند خطر صدمه‌دیدن کودکان زیر 3 سال هنگامی که بر روی وسط صندلی عقب قرار گیرند، نسبت به زمانی که در هر یک از طرفین آن باشند، 43درصد کاهش پیدا می‌کند.

به گفته دکتر مایکل جی کالان و همکارانش در دانشگاه پنسیلوانیا و بیمارستان کودکان فیلادلفیا که این بررسی را انجام دادند، کارشناسان پیش از این نیز توصیه می‌کردند که والدین صندلی کودک را در وسط صندلی عقب قرار دهند، و این یافته‌ها تایید کننده این توصیه است.

متاسفانه تنها 28 درصد از صندلی کودکان در این بررسی در هنگام سانحه رانندگی در وسط صندلی عقب قرار داشت. این درصد پایین به خاطر این است که ثابت کردن کودک به خصوص کودکان بزرگتر در وسط صندلی عقب مشکل‌تر است و همچنین به این ترتیب نشستن افراد دیگر در صندلی عقب مشکل‌تر می‌شود.

اما این پژوهشگران می‌گویند که با وجود اشکالات فوق، قراردادن صندلی کودک در مرکز صندلی عقب در هنگام تصادف از پهلو ایمنی بیشتری را برای کودک فراهم می‌آورد.