در صورت استفاده كودكان زیر هفت سال از گوشی همراه احتمال بروز چنین مشكلاتی و بویژه بیش فعالی در آنها 80 درصد بیشتر می شود.
استفاده از گوشی همراه در دوران بارداری تاثیر منفی بر سلامت روان كودك خواهد داشت.
دانشمندان آمریكایی طی تحقیقاتی متوجه شده اند زنانی كه در زمان بارداری دو یا سه بار در روز با گوشی همراه صحبت می كنند موجب بروز اختلالات رفتاری بیش فعالی و ناتوانی در بروز احساسات نوزادانشان خواهند شد.


محققان طی بررسی های خود از مادران سیزده هزار كودك متولد سال های 1990 به بعد كه دچار اختلالات روانی هستند خواستند میزان استفاده از گوشی همراه را در زمان بارداری اعلام كنند و متوجه شدند احتمال درگیری كودكان با چنین مشكلاتی در صورت استفاده مادر از گوشی همراه 54 درصد بیشتر است.


علاوه بر این در صورت استفاده كودكان زیر هفت سال از گوشی همراه احتمال بروز چنین مشكلاتی و بویژه بیش فعالی در آنها 80 درصد بیشتر می شود.


نتایج تحقیقات دانشمندان آمریكایی چندان هم برای روسها غیر منتظره نبوده است.


دو سال قبل كمیته ملی دفاع در برابر اشعه ها روسیه در خصوص ضررهای استفاده از گوشی همراه در زمان بارداری هشدار داده بود.


محققان این مركز تاكید كرده بودند گفتگو با گوشی همراه در زمان بارداری موجب ضعف حافظه توانایی های مثبت، كاهش تمركز و آشفتگی كودكان می شود و حتی ممكن است پیامدهایی مانند سندرم افسردگی را در كودكان در برداشته باشد.
منبع:asriran.com