نرم افزار هوشند كمك تشخيصی سرطان سينه زنان برای كاهش نياز به تكه برداری (بيوپسی) در دانشكده مهندسی هسته‌يی و فيزيك دانشگاه صنعتی اميركبير طراحی شد.

به گزارش ایسنا، هدیه كتال محسنی، پژوهشگر طرح، ماموگرافی یا تصویربرداری از سینه به كمك اشعه ایكس را استاندارد طلایی تشخیص توده‌های این عضو ذكر كرد و گفت: این روش محدودیت‌هایی از جمله تداخل بافت‌های بالا و پایین، حساسیت كم و ناتوانی ذاتی آن در تشخیص بین تومورهای خوش خیم و بدخیم دارد.

وی افزود: در این تحقیق با كمك برنامه نویسی به زبان Matlab و هوش مصنوعی، برخی ویژگی‌های توده‌های سرطانی كه در دید چشمی توسط متخصصان رادیولوژی چندان قابل تمایز نیست، مورد توجه قرار گرفته و نرم افزار پس از دریافت فایل تصویر ماموگرافی با دقت 90 درصد قابلیت جداسازی انواع بدخیم و خوش خیم غده‌های سینه را دارد.

محسنی، اهمیت این طرح را در كمك به متخصص رادیولوژی و پزشك ذكر كرد و گفت: تعداد قابل توجهی از توده‌های مشكوك برای تكه برداری (بیوپسی) در نظر گرفته می شوند؛ در حالی كه 60 درصد از آنها خوش خیم تشخیص داده می‌شود؛ از این رو با استفاده از نرم افزار طراحی شده در این پژوهش پزشك معالج می تواند اطمینان بیشتری از تشخیص خود یافته و برخی از این نمونه برداری‌ها را به معاینات بعدی موكول كنند.

وی افزود: با تكمیل این پژوهش در پزشكی از راه دور نیز تكنیسین‌های رادیولوژی می توانند تشخیص اولیه را با دقت و اطمینان بیشتری تعیین كنند.

این نرم افزار بر مبنای ویژگی‌های بافت از جمله كنتراست تصویر، همگنی (هموژنیتی) تشخیص را پس از كاهش اعوجاج (نویز) و حذف سایه عضله پكتورال انجام می دهد.

این برنامه در بانك اطلاعات استاندارد تصاویر ماموگرافی آزمایش شده و به میزان 90 درصد تشخیص درست داشته است.

این تحقیق در قالب یك پایان‌نامه كارشناسی ارشد فیزیك با راهنمایی دكتر سعید ستایش در دانشگاه صنعتی امیركبیر انجام شده است.