يك متخصص برجسته مغز و اعصاب هشدار كه سرويس‌های نظامی و اطلاعاتی به زودی قادر خواهند بود تا با MRI و تكنيك‌های كامپيوتری خواندن ذهن افراد وارد حريم خصوصی فكری انسان‌ها شوند.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دیلی تلگراف، دانشمندان با استفاده از دستگاه‌های MRI عادی كه در بیمارستان‌ها مورد استفاده است موفق به شناسایی دروغگویی، نژادپرستی و حتی عكسی را كه شخصی در ذهنش مجسم كرده شدند كه این امكان را در اختیار انسان قرار می‌دهد تا رؤیاها و یا ذهن افراد دیگر را ببیند.
پروفسور "گرنیت ریس" از اساتید دانشگاه كالج لندن در فستیوال علمی "كلتنهام" اظهار كرد كه اگرچه رازهای بیماران بیمارستانی و داوطلبان انجام این آزمایشات كاملاً محفوظ است اما بحث كنونی بر این محور است كه آیا كارفرمایان اجازه استفاده از این روش برای رمز گشایی مغز و بررسی عملكرد شغلی را دارند یا خیر؟
احتمال دیگری كه با انجام این تحقیقات و بررسی نحوه دستیابی مغز به خاطرات و سایر اطلاعات به وجود آمده استفاده سرویس‌های اطلاعاتی از این تكنولوژی است كه مغز یك متهم را بر خلاف میلش مورد بررسی و بازجویی قرار می‌دهد.
این روش همچنین برای افشای پیشداوری‌های ناخودآگاه كاربرد دارد كه بر اساس آن نادرستی ادعای فردی مبنی بر نژادپرست نبودن میتواند اثبات شود. به این ترتیب اگر در زمان نشان دادن عكس یك سیاهپوست به وی سلول‌های بادامی شكل مغز مرتبط با نفرت واكنش نشان دهند احتمال ارتكاب جرایم سنگین از طرف وی افزایش می‌یابد.
پروفسور "ریس" اعلام كرد كه البته این مسئله هنوز هم در سطوح بسیار اولیه است و دستگاه‌های كنونی تنها با كمك شناسایی تغییرات كوچك جریان خون در مغز موفق به شناسایی این اوضاع می‌شوند كه آن هم در طول ساعت‌ها قرار داشتن در دستگاه میسر می‌شود.
وی گفت:"ما به یك دستگاه دروغ سنج چند منظوره نیاز داریم كه برای همه مردم مناسب باشد. مغز انسان‌ها با یكدیگر تفاوت دارد و فرآیند دروغ گفتن هم روش‌ها و شكل‌های متفاوتی دارد."
وی درباره چالش‌های این تكنولوژی برای حریم خصوصی افراد در آینده هشدار داد.
وی همچنین اظهار كرد كه امكان دارد این تكنولوژی در آینده از راه دور هم قابل استفاده باشد.