پيش‌بينی می‌شود كه تا سه دهه آينده امكان دانلود مستقيم اطلاعات به مغز انسان فراهم شود.

به گزارش ايسنا، برخی محققان معتقدند كه انسان تا سه دهه آينده قادر به دانلود مستقيم اطلاعات به مغز خود خواهد بود.

آنان پيش‌بينی می‌كنند با يادگيری اين فن‌آوری كه بی‌شباهت به فن‌آوری نشان داده شده در فيلم علمی - تخيلی «ماتريكس» نيست، سيستم‌های متداول يادگيری منسوخ خواهند شد.

به گفته پژوهشگران تا رسيدن به فن‌آوری بی‌سيم ارتباطات الكتريكی در مغز و گرفتن اطلاعات از اين طريق، فاصله كوتاهی است و دوره صرف عمر 30 ساله برای استاد شدن در يك رشته علمی قديمی شده است.