یک گروه از جراحان قلب امریکائی استفاده دیگری برای عینک‌های استریواسکوپیک که اینک در بازی‌های ویدیوئی کاربرد دارد ابداع نمودند.

به گزارش ایتنا در آزمایشی که اخیراً انجام شد با استفاده از این عینک‌های سه‌بعدی عمل موفقیت آمیزی بر روی یک خوک که دچار گونه‌ای بیماری قلبی مادرزاد بود صورت پذیرفت.

این فناوری با فراهم آوردن تصاویر آنی که عمق در آنان به خوبی مشخص می‌باشد می‌تواند به جراحان قلب برای انجام عمل‌هایی که در آنها قلب در حال ضربان تحت جراحی قرار می‌گیرد و به جراحی Beating Heart مشهور است کمک نماید.

پیش از این جراحان مجبور بودند تا از تصاویر سه‌بعدی که توسط امواج اولتراسونیک تهیه می‌شد استفاده نمایند که این روش در نمایش عمق تصاویر بسیار ضعیف عمل می‌کرد.

در این روش جدید تصاویر همانند سیستم چشم انسان به دو تصویر مجزا تبدیل شده که هر کدام با اندکی انحراف زاویه نسبت به دیگری یک تصویر سه‌بعدی با قابلیت تشخیص بعد را تشکیل می‌دهند.

محققین امیدوارند جراحان قلب بتوانند تا پایان سال جاری از روش جدید برای انجام عمل Beating Heart بر روی کودکان استفاده کنند.