دانشمندان رباتی ساختند که توانایی شناختن چهره ها و حرف زدن و گفتگو با انسان را دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری آلمان: این روبات "ریم-ب" نام دارد و شبیه ترین روبات به انسان در جهان محسوب می شود.

این روبات نمونه ای از نسل آینده روباتها است که 60 کیلوگرم وزن دارد و از امکاناتی برخوردار است که آن را به روبات آینده که می تواند به خود متکی باشد تبدیل می کند. این روبات می تواند با انسان حرف بزند و شماری از کارهای منحصر به فرد و پیچیده را انجام دهد.

این روبات مجهز به لیزر مادون قرمز در پاهایش است و به آن امکان می دهد در مسیر درست پیش برود.

"ریم-ب" همچنین می تواند باری معادل 25 درصد وزن خود را حمل کند و از این نظر یکی از قدرتمندترین روباتها در جهان محسوب می شود.

این روبات یک متر و 47 سانتی متر طول دارد و انگشتانش را با کمک دوازده موتور حرکت می دهد.

گروهی از متخصصان 4 سال وقت صرف کردند تا به این مرحله برسند.