بذر درخت نخلی كه قدمت آن دو هزار سال تخمين زده شده است با گذشت سه سال از كاشت تبديل به يك نهال يك متر و 20 سانتي‌متری شده است.

 

به گزارش ایسنا، این نهال كوچك در سال 2005 از یك بذر كشف شده در منطقه ماسادا در فلسطین جوانه زد.

 

تعیین قدمت رادیوكربنی قطعات دانه‌هایی كه به ریشه این گیاه پیوسته بودند، همچون بذرهای دیگری كه نتوانستند جوانه بزنند نشان داد كه آنها مربوط به دو هزار سال پیش هستند و به نوعی آنها قدیمی‌ترین بذرهای گیاهی موجود در جهان هستند كه جوانه زده و رشد كرده‌اند.

 

سارا سالون، مدیر مركز تحقیقات پزشكی طبیعی لوییس بوریك در مقاله‌ای در شماره اخیر مجله ساینس در این خصوص گفته است: هنوز جنسیت این درخت نخل مشخص نیست و تا 6 یا 7 سالگی نمی‌توان جنسیت آن را به طور دقیق مشخص كرد.

 

محققان با مطالعه‌ای كه بر روی DNA این گیاه داشته‌اند كشف كرده‌اند كه ژنهای آن تنها شامل نیمی از ژنهای نمونه امروزی این گیاه می‌شود.

 

به گفته او، پیش از این قدیمی‌ترین دانه گیاهی كشف شده كه رشد كرده بود، بذر هزار و 300 ساله یك درخت كنار بوده است.

 

سالون در ادامه گفته است : بخشی از پروژه ما معطوف به حفظ دانش باستانی در زمینه چگونگی استفاده از گیاهان است و برای فهم و در اختیار گرفتن آنها اكنون به منبع مواد خام اولیه دست یافته‌ایم.

 

پروژه دكتر سالون در زمینه گیاهان دارویی، حفاظت و تولید دوباره گیاهان در منطقه اصلی زندگی آنها را هدف قرار داده است .

 

او با اشاره به این كه گونه های گیاهی زیادی در معرض منقرض شدن هستند، تولید دوباره یك گیاه منقرض شده را كاری بسیار سخت است خواند و تاكید كرد: بهتر است قبل از انقراض گیاهانز آنها محافظت كنیم.