دانشمندان کره جنوبی سگی را شبیه سازی کرده اند که بیماران سرطانی را از روی بوی آنها تشخیص می دهد.

واحد مرکزی خبر ، چهار توله سگ شبیه سازی شده در آزمایشگاه علمی کره جنوبی نخستین سگهایی هستند که از روی یک سگ ژاپنی به نام مارین شبیه سازی شده اند که تبحر خاصی در تشخیص بیماران مبتلا به سرطان دارد و محققان امیدوارند که این تبحر به توله سگهای شبیه سازی شده نیز منتقل شده باشد.

بر اساس این گزارش این سگها به منظور آموزش تکمیلی به ژاپن فرستاده می شوند.

کره ای ها پیش از این سگهای جستوگر را برای استفاده در گمرک شبیه سازی کرده بودند.

این کار با استفاده از سلولهای یکی از موفق ترین سگهای جستجو گر انجام شده و دانشمندان توانستند هفت توله سگ شبیه سازی کنند.