يك مخترع برزيلی موفق شده است با كمك يك بطری پلاستيكی و تركيبی از كلر و آب بدون نياز به جريان برق روشنايی خانه را تامين كند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر بحران جهانی انرژی موجب شده است كه دانشمندان به دنبال راه حلهای جدیدی برای تامین انرژی به خصوص انرژی روشنایی باشند. در همین راستا یك مخترع برزیلی روشی را یافته است كه می تواند جایگزین روشهای روشنایی با لامپهای برقی فعلی شود.
در این روش جدید می توان با كمك یك بطری پلاستیكی كه محتوی تركیبی از كلر و آب است روشنایی خانه را بدون نیاز به جریان برق تامین كرد.
تركیب داخل این بطری نوعی مایع درخشان است كه بدون نیاز به باتری و یا برق شهری می تواند نور سردی معادل یك لامپ 60 وات از خود ساطع كند.
این بطری در یك قسمت آب معدنی در یك قسمت آب شیر و در قسمت سوم مایع شوینده ضدعفونی كننده برپایه « كلر » با عنوان « كلروكس » پر شده است .
هنگامی كه این بطری در معرض نور خورشید قرار بگیرد یك واكنش فتوشیمیایی صورت می گیرد كه توانایی تركیب كردن این سه مایع را دارد به محض آنكه این مایعات با یكدگیر تركیب شدند همانند یك لامپ 60 وات می درخشند .