نتایج آزمایش نسبتا موفق داروی "ام اس" روی انسان نشان می دهد در بیمارانی که تحت درمان با این دارو قرار داشتند جراحات مغزی تا 40 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ام اس" بیماری است که در حدود سه میلیون نفر در دنیا و نیم میلیون نفر در اروپا که اغلب زنان جوان هستند از آن رنج می برند.

نتایج تحقیقات یک آزمایش بین المللی که پس از دو سال آزمایش یک داروی نوآورانه در مجله علمی "لانست" منتشر شد نشان می دهد که این دارو که Iaquinimod نام دارد تاثیرات نسبتا خوبی برجای می گذارد.

از جمله مزایای این دارو این است که به روش خوراکی نیز قابل استفاده است. در حقیقت داروهای فعلی موجود برای درمان "ام اس" به تزریق حتی در موارد پیشرفته به چند نوبت در روز نیاز دارند که به تدریج منجر به تحلیل چربیها می شود.

نتایج آزمایش این داروی جدید پس از دو سال تحقیقات نشان داد که میزان جراحات مغزی در بیماران تحت درمان با این دارو تا 40 درصد کاهش یافت.

همچنین در درمان با این دارو عوارض جانبی درمانهای فعلی تاحد چشمگیری کاهش می یابد.