محققان دانشگاه ویکتوریا در استرالیا از طراحی و ساخت روباتی خبر داده اند که می تواند مجموعه ای از احساسات انسانی از جمله ترس، هیجان، شادی، ناراحتی و خشم را نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفوسر دال کارنگی محقق اصلی این پروژه گفت: این روبات منحصربفرد Marvin نام دارد و می تواند چیزهای جدیدی را برای انجام دادن یاد بگیرد.

این روبات حتی می تواند خود را با شرایط و موقعیتهای متفاوت و متغیر تطابق داده و بر اساس اوضاع و احوال جدید تصمیم گیری کند.

بر اساس گزارش زی نیوز، پروفسور کارنگی ادامه داد: در خلق این روبات صرفا به دنبال ارائه سیستم مکانیکی و الکترونیکی نبوده ایم که با فرامین "برو آنجا" یا "بیا اینجا" عمل کند بلکه خواسته ایم تا ماشینی ابداع کنیم که درصورتی که بیکار باشد از کاربر بخواهد تا فعالیتی برایش تعریف کند.

برای طراحی و ساخت این روبات بالغ بین 10 تا 20 هزار دلار هزینه شده است و از آنجا که می تواند بسیاری از حالات و عواطف انسانی را از خود بروز دهد به عنوان پروژه ای موفقیت آمیز شناخته شده است.

وی افزود: این روبات می تواند به هنگام صحبت کردن با کاربر انسانی سر خود را به علامت تأیید تکان دهد چون یاد گرفته است سیستمی مؤدب باشد.