وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استفاده از دستگاههای برنزه کننده بدن (سولاریوم) را به علت ایجاد خطر و تهدید سلامتی، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر واحد بهداشت پرتوهای مرکز سلامت محیط و کار معاونت سلامت که وظیفه نظارت مستمر و مدون بر به کارگیری ایمنی و بهداشتی دستگاهها و تجهیزات مولد اشعه در محیطهای عمومی و کارگاهی را دارد با هشدار درخصوص خطرهای استفاده از دستگاههای برنزه کننده، باردیگر ممنوعیت استفاده از این دستگاهها را اعلام کرد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اقدامی هماهنگی با امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران و اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی از ورود این دستگاهها به کشور ممانعت کرده است.

براساس این گزارش، معاونتهای بهداشتی و درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور نیز موظف شده اند با تشکیل گروه های بازرسی در ساعات غیراداری از مراکزی که احتمال استفاده از این دستگاهها در آنها بیشتر است مانند آرایشگاهها، هتل ها، ورزشگاهها و حتی مطب های پزشکی بازدید و در صورت وجود این دستگاه ها علاوه بر پلمپ دستگاه، متصدی را نیز به مراجع قضایی معرفی کنند.

گفتنی است در این اطلاعیه از هموطنان درخواست شده است برای معرفی مکانهای استفاده کننده از این دستگاه با شماره تلفن 09678 ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تماس بگیرند.