چندی پیش رسانه ها به نقل از رئیس مرکز آسیایی کاهش خطر پذیری لرزه ای عنوان كردند که طبق آمارهای موجود تهران هر 180 تا 200 سال شاهد وقوع زلزله ای به پهنای 6 ریشتر به بالاست که اکنون 180 سال از آخرین زلزله پایتخت سپری شده است.

 

چندی پیش رسانه ها به نقل از رئیس مرکز آسیایی کاهش خطر پذیری لرزه ای عنوان كردند که طبق آمارهای موجود تهران هر 180 تا 200 سال شاهد وقوع زلزله ای به پهنای 6 ریشتر به بالاست که اکنون 180 سال از اخرین زلزله پایتخت سپری شده است که دراینباره رئیس پژوهشكده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله بینی وقوع زلزله را براساس اطلاعات آماری نادرست دانست و گفت : وقوع زلزله هر 250 سال در تهران طبق آمار تاریخی است، اما وقوع زلزله براساس آمارقابل پیش بینی نیست.

دكتر مهرداد مصطفی زاده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: پیش بینی وقوع زلزله براساس سالهای اتفاق افتادن همه براساس اطلاعات آماری است و صحت كاملی ندارد.

وی گفت: پیش بینی زلزله به این صورت نمی تواند پشتوانه علمی مناسبی برای وقوع یك زمین لرزه باشد و نمی توان با قاطعیت اعلام كنیم كه در آ‌ینده ای نزدیك زمین لرزه ای اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهار داشت: در اطراف تهران گسل های زیادی وجود دارند كه زمین لرزه های متعددی ثبت می شود ولی وقوع زمین لرزه های كوچك نمی تواند احتمالی برای وقوع زمین لرزه های بزرگ باشد.

وی زمین لرزه های كوچك را امری طبیعی عنوان كرد و گفت: فعالیتهای متعددی درزمینه پیش بینی زلزله در دنیا انجام می شود ولی تا امروز ما نتوانسته ایم درقالب ریاضی و فیزیك پیش بینی كنیم كه زمین لرزه ای اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهاركرد:زلزله های یك و یك و نیم ریشتری به طور دائم در تهران اتفاق می افتد كه مردم متوجه نمی شوند و فقط دستگاه های ثبت زلزله این موارد را ثبت می كنند.

وی بیان داشت: اینكه عنوان می شود هر 200 تا 250 سال یكبار زلزله بزرگی در تهران اتفاق می افتد، فقط به لحاظ آماری و احتمال است و جنبه علمی ندارد.