عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی جايزه ويژه آكادمی چشم‌پزشكی آمريكا را كسب كرد.
   

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، محسن آذرمینا كه عضو مركز تحقیقات چشم‌پزشكی دانشگاه و آكادمی چشم‌پزشكی آمریكاست متخصص شبكیه بوده و مقالات و تحقیقات فراوانی در زمینه چشم پزشكی دارد.
اهدای این جایزه ویژه بر اساس تعداد، كیفیت مقالات، فعالیت‌های گسترده علمی، شركت مستمر در پژوهش‌های علمی و سمینارها و كنفرانس‌ها و شركت‌ در دوره‌های آموزشی صورت می‌گیرد كه محسن آذرمینا موفق به دریافت آن شده است.