براساس تحقيقاتی که در کانادا انجام شده است تسلط به دو زبان در مقابل کهولت سنی از مغز محافظت می کند.

 

دانشمندان دریافتند کسانی که از کودکی به دو زبان تکلم می کنند در مقایسه با کسانی که تنها یک زبان می دانند کمتر دچار ضعف قوای مغزی می شوند.

مطالعات قبلی به روی کودکان نشان می داد که دوزبانه بودن می تواند بر خلاقیت و مهارت های انسان در حل مسائل بیافزاید، اما تاثیر توانایی در تکلم به دو زبان بر مغز در دوران کهولت تاکنون مجهول بود.

به گزارش پایگاه اینترنتی بی بی سی نتایج این مطالعه در نشریه "روانشناسی و سالخوردگی" منتشر شده است.

در این تحقیق در حدود 150 بزرگسال که نیمی از آنها دوزبانه و نیم دیگر یک زبانه بودند مورد مطالعه قرار گرفتند و سرعت واکنش آنها مورد بررسی قرار گرفت.

به نظر می رسید که سرعت واکنش افراد دوزبانه که بیش از 60 سال داشتند کمتر از همتاهای یک زبانه اما خیلی جوانتر آنها نبود.

علت این مساله که چرا تسلط به دو زبان می تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد روشن نیست.
تسلط به دو زبان می تواند بر شماری از فرآیندهای مغزی تاثیر بگذارد، با این حال فواید آن احتمالا تنها زمانی پدیدار می شود که فرد هر دو زبان را به طور روزانه تکلم کند.
 
منبع:سلامت نیوز
 
سایر مطالب: 

رابطه عجیب مچ دست با مرگ

ساخت پارچه‌ای كه خود را تميز می‌كند
 
علل اصلی مرگ در بيست سال آينده!
 
با چاقها دوست نشوید!
 
 تشخیص جنسیت با بررسی اثر انگشت
 
ظروف يك ‌بار مصرف؛ قاتلان خاموش