علم و تکنولوژی

نتایج واکسن ایرانی کرونا امیدوار کننده بوده است
هکر‌ها اطلاعات واکسن فایزر را دزدیدند
نمکی: بهار ۱۴۰۰ تولید کننده واکسن کرونا می‌ شویم
کارایی واکسن مدرنا به ۱۰۰درصد رسید
قیمت واکسن کرونا اعلام شد