علم و تکنولوژی

درگذشت دو ریاضیدان برجسته ایرانی
آزمایش یک واکسن دیگر برای کرونا
شمارش معکوس برای ساخت واکسن کرونا در ایران
پیشنهاد جهرمی برای ساخت ۲۰ ماهواره ظفر
آذری‌ جهرمی: پیگیر وصل اینترنت موبایل هستم
آخرین وضعیت دسترسی کاربران به اینترنت
آمار‌های دروغ درباره اینترنت موبایل