علم و تکنولوژی

مکالمه صوتی تلگرام به صورت کامل مسدود شد
تلگرام صوتی از امروز دو طرفه شد
همه چیز درباره دو ایرانی پیشتاز که دومین اسکار فرهادی را دریافت کردند
همه چیز درباره سمی که برادر رهبر کره شمالی با آن ترور شد