علم و تکنولوژی

سر یک اسب را در فضا
تصاویر خارق‌العاده از اولین برف طی ۴۰ سال گذشته در صحرای بزرگ آفریقا
مشخصات فنی هواپیمای روسیه
تصویری از شبح بروکن
با دیدن این عکس ها هیجان زده می شوید