علم و تکنولوژی

تزریق انسانی واکسن رازی تا ۳ هفته آینده
فیس‌بوک محتوای سیاسی را محدود می‌کند
واکسن «میلاد نور» در آستانه اخذ مجوز
مجوز آزمایش واکسن در موسسه رازی صادر شد
تزریق واکسن ایرانی به گروه پنجم تا پایان هفته
ورود اولین محموله واکسن تا چند هفته آینده
وضعیت سلامتِ ۲۱دواطلب واکسن ایرانی کرونا
حال ۱۴ داوطلب واکسن ایرانی کرونا خوب است
صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی