علم و تکنولوژی

تزریق واکسن ایرانی به گروه پنجم تا پایان هفته
ورود اولین محموله واکسن تا چند هفته آینده
وضعیت سلامتِ ۲۱دواطلب واکسن ایرانی کرونا
حال ۱۴ داوطلب واکسن ایرانی کرونا خوب است
صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی
واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ به ایران می‌رسد
کرونای انگلیسی ۵ نفر را در تهران گرفتار کرد
ایران تا قبل از عید دو میلیون واکسن وارد می‌کند
واکسن ایرانی به ۷ داوطلب دیگر تزریق می‌شود
واکسن ایرانی کرونا به گروه دوم تزریق شد
ورود ۴نفر دیگر به تست واکسن ایرانی کرونا
آخرین وضعیت سه داوطلب واکسن ایرانیِ کرونا