جمع آوری موکب ها و بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع).
 
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع).

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-1

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-2

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-3

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-4

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-5

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-6

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-7

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-8

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-9

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-10

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-11

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-12

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-13

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-14

عکس: کربلا بعد از اربعین
بازگشت زائران کربلای معلی پس از اربعین حسینی (ع)-15
 
 
منبع: ایسنا
 
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X