انتشار تصویر بخشنامه ای که از ممنوع شدن پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای رانندگان تاکسی در قزوین خبر می دهد.

بخشنامه ای که پوشیدن لباس ‏آستین کوتاه برای رانندگان تاکسی قزوین ممنوع کرد!

محدودیت عجیب و ویژه برای رانندگان تاکسی قزوین


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X