جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌ آموزان برای روز سه شنبه 1 مهر 99 اعلام شد

جدول زمانی آموزش تلویزیونی در روز 1 مهر

شبکه‌ آموزش سیما

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 • ساعت ٨ تا ٨:٣۰ حسابداری صنعتی پایه١٠ رشته حسابداری شاخه کاردانش
 • ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مبلمان مسکونی پایه١٢ رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه‌ای
 • ساعت ٩ تا ٩:٣٠ حسابداری اموال و انبار پایه١١ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای
 • ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ متره و برآورد پایه١٢ رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای
 • ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ سواد بصری پایه١٠ رشته فتوگرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای

 ابتدایی

 • ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول
 • ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم
 • ساعت ۱۱:۳۵ تا ۱۲ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه سوم
 • ساعت ١٢ تا ۱۲:۲۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
 • ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
 • ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول

 • ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم(فصل دوم)
 • ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم(فصل دوم)
 • ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم(فصل اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه

 • ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ انجام پروژه عملی با پاورپوینت -۶

متوسطه دوم

 • ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست‌شناسی٢ پایه١١ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧ تا ۱۷:۳۰ زیست‌شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
 • ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی٢ پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 • ساعت ٢٠ تا ۲۰:۲۵ ریاضی۱ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت ٢٠:٢۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک٣ پایه۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 شبکه چهار سیما

 متوسطه دوم

 • ساعت ۷:۳۰ درس جامعه‌شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۸ درس زبان خارجی۲ پایه۱۱ مشترک همه رشته‌ها
 • ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه‌شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
 • ساعت ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها
 • ساعت ۱۱:۱۵ درس جامعه‌شناسی۱ پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها
 • ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته‌ها
 • ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک
 • ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک


 شبکه قرآن

متوسطه دوم

 • ساعت ۱۵ درس علوم و معارف قرآنی۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف قرآنی
 • ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام۳ پایه۱۲رشته علوم و معارف قرآنی
 • ساعت ۱۶ درس احکام۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
 • ساعت۱۶:۳۰ درس هدیه آسمانی پایه هشتم متوسطه اول

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X