برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 2 مهر

 به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی تخصصی پایه ١٢ -رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ شیمی١ پایه١٠ - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ توسعه وب پایه ١٢- رشته شبکه و نرم‌افزار شاخه کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ حقوق و دستمزد پایه١١- رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مکاتب نقاشی - مبانی تجسمی پایه ١٠ -مشترک زمینه هنر

پایه ابتدایی

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ادبیات فارسی( درس دوم) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ادبیات فارسی ( درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ :شخصیت شناسی و و تاثیرش در یادگیری موثر

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ١ پایه١٠- رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه١٢ دوازدهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵هویت اجتماعی پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک ٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار

ساعت ۷:۳۰ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس ریاض و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۴۵ درس اقتصاد پایه ۱۰ و ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف

ساعت ۱۱:۱۵ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۴۵ درس ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۵ درس جریان‌شناسی اندیشه های معاص پایه ۱۲رشته علوم و معارف قرآنی.

ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت ۱۶ درس احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن پایه نهم متوسطه اول


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X