جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز جمعه 18 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌ های درسی 18 مهر شبکه‌ های تلویزیونیشبکه ‌آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨ تا ٨:٣٠ استاندارد شهروند الکترونیک / رشته رایانه - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ ارتباط موثر / رشته مشترک زمینه خدمات

ساعت ۹تا۹:۳۰ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه /رشته شبکه نرم‌افزار -پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای


ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه سوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه ششم
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ توانمند سازی معلمان - یادگیری مبتنی بر ویدیو
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش (مقدماتی ) ویژه ناشنوایان


متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری جلسه سوم (فناوری و نوآوری) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کارو فناوری قسمت سوم (کار با فلز) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری قسمت سوم (الگوریتم ) پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه:ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای طراحی آموزش مجازی


متوسطه دوم:ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


شبکه۴ساعت۷:۳۰ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.


شبکه قرآن ومعارفساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.
ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X