جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه 20 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌ های درسی 20 مهر شبکه‌ های تلویزیونی

شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

 


فنی و حرفه ای و کاردانش :🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ تولید قطعات به روش تراشکاری  – رشته ماشین ابزار – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ سرویس چرخ خودرو -پودمان یک  رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۰ – شاخه  فنی وحرفه ای
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ حقوق ودستمزد   – پایه ۱۱- رشته  حسابداری  -شاخه فنی وحرفه ای
 🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ پرورش مهارت شناختی   – رشته تربیت کودک   – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای


پایه ابتدایی: 🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی   پایه اول
 🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
 🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
 🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ علوم تجربی و تفکر  پایه چهارم
 🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
 🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم


متوسطه اول: 🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم
 🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی-  تعیین  عدد های اول پایه هشتم
 🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی –  تفاضل مجموعه ها پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطه : 🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی

 


متوسطه دوم  : 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست  ۱ –  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
 🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۱   –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
 🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن )   – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی
 🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۳ /درس (نمودار مکان -زمان)   – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 


شبکه ۴📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک


شبکه قران ومعارف اسلامی


 ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان
 ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.
 ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
 ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی
 ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف
 ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X