جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز سشنبه 22 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌ های درسی 22مهر شبکه‌ های تلویزیونی

شبکه ‌آموزش:    آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا  ۸

 


فنی و حرفه ای و کاردانش :    ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای  –  پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
    ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش
    ساعت ۹تا۹:۳۰ درس طراحی یک  -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه  فنی وحرفه ای
    ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی)   – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی   -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
    ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نقاشی  – رشته گرافیک  – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 


پایه ابتدایی:    ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
    ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم
    ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی     پایه سوم
    ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
    ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
    ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

 


متوسطه اول:    ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد-   پایه هفتم
    ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی    پایه هشتم
    ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر     پایه نهم

 


دوره آموزش مجازی متوسطه :    ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی


متوسطه دوم  :    ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲   –  پایه ۱۱- علوم تجربی
    ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی  ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
    ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ –  پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
    ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰  – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
    ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس  ترکیب توابع  – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 


شبکه ۴    ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
    ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها
    ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
    ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
    ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
    ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
    ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
    ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
    ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
    ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

 


شبکه قرآن ومعارف اسلامی    ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
    ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
    ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
    ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
    ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
    ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X