جدول پخش مدرسه تلویزیونی 23 مهر در تمام مقاطع تحصیلی
 جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز چهارشنبه 23 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌ های درسی 23مهر شبکه‌ های تلویزیونی

شبکه ‌آموزش:    آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

 


فنی و حرفه ای و کاردانش:    ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن – رشته چهره سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
    ساعت٨:٣٠ تا٩ نقشه کشی فنی رایانه – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری
    ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی -پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای
    ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته  ماشین ابزار -شاخه فنی وحرفه ای و کار  دانش
    ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش– رشته تربیت بدنی – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای

 ابتدایی:    ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
    ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم
    ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
    ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
    ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
    ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

 


متوسطه اول:    ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰  ادبیات فارسی – درس سوم  نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم
    ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  ادبیات وفارسی-  درس سوم  ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم
    ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶  ادبیات فارسی  –  درس سوم مثل آینه  قسمت دوم پایه نهم

 


دوره آموزش مجازی متوسطه:ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی-  سنجش الکترونیکی

 


متوسطه دوم    ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی  یک  –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
    ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی  سه – پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
    ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی دو  –  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
    ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۱ – چگالی    – پایه۱۰ -رشته علوم تجربی
    ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ   – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

 


شبکه ۴    ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
    ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
    ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
    ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
    ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
    ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
    ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
    ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
    ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
    ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

 

شبکه قرآن ومعارف اسلامی
    ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم.
    ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان
    ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف
    ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی
    ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
    ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir