جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه۲۸ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 99/07/28

شبکه آموزش:آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸


فنی و حرفه‌ای و کاردانشساعت ۸ تا ۸.۳۰ نقشه کشی فنی رایانه /جلسه ۶ - پایه ۱۰- مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ نقاشی رنگ روغن - پایه ۱۲-رشته چهره سازی - شاخه کار دانش و فنی حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه -پایه ۱۱- شاخه فنی وحرفه‌ای


ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ طراحی پیراهن و سربند - پایه ۱۱ - -شاخه فنی وحرفه‌ای وکار دانش

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ عناصر و جزئیات-رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱ - شاخه فنی و حرفه‌ای و معماری


دوره ابتداییساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی


متوسطه اولساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی -همدلی و همیاری حوادث پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی- آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی - هوا کره (اتمسفر) پایه نهم


دوره آموزش مجازی متوسطهساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ آموزش مجازی- جایگاه بازی در آموزش قسمت دوم


متوسطه دومساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ عربی و زبان قرآنی یک - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ عربی و زبان قرآنی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ عربی و زبان قرآنی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی ۳ / توابع وارون - پایه ۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳/درس شتاب-پایه ۱۲ رشته علوم تجربی


شبکه ۴ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸ درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۰.۴۵ درس انسان ومحیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱.۱۵ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱.۴۵ درس سلامت وبهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۲.۱۵ درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها


شبکه قران ومعارف اسلامی


ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی

ساعت ۱۵ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ درس ۹ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف

ساعت ۱۶.۳۰ درس آموزش قران ۸ متوسطه دوره اول
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X