جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۹ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 99/07/29

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی


ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠
آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ - تمامی پایه ها- مشترک  رشته های معماری و فنی و حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا٩
طراحی و دوخت لباس بچه گانه   -پایه ۱۱- شاخه  فنی وحرفه ای


ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی یک -جلسه ۴ -  پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی  - شاخه کار دانش و فنی حرفه ای  
 
 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی  - پایه ۱۲ - کار دانش
 
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری   - پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری

         


پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش پایه دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی


متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 علوم تجربی  - مواد و الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
علوم تجربی  - از درون اتم چه خبر  پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 علوم تجربی  -  رفتار اتم با یکدیگر  پایه نهم  


دوره آموزش مجازی متوسطه :


ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش
 


متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی ۲ -  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی  
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲  -  پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
 فیزیک ۲ / خطوط میدان  - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک ۳ / درس شتاب  متوسط و لحظه ای   - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
 


شبکه قران ومعارف اسلامیساعت۱۱درس هدیه های آسمانی  چهارم  دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن  پایه چهارم


ساعت۱۵ احکام۳پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶ علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶:۳۰

پیام های آسمانی پایه ۸متوسطه دوره اول
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X