جدول برنامه درسی دانش‌ آموزان دوره‌ های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد

برنامه 1 آبان مدرسه تلویزیونی ایران

شبکه ‌آموزش:


 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠
طرز کار سنسور ها و عیب یابی - رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۳ - شاخه فنی و حرفه ای
    

ساعت٨:٣٠ تا٩
کارتریج پرینتر- رشته الکترونیک - پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای


ساعت ۹تا۹:۳۰
نقاشی رنگ روغن-طبیعت بی جان - رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تربیت کودک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
 طراحی و دوخت   - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

            


پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی  پایه  دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 بازی و ریاضی پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 علوم تجربی  پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش  پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی  - بزرگ مردان کوچک        پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی - پروژه

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی   -  درس سوم (انقلاب اسلامی )      پایه نهم  

   


دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- الگوهای  طراحی آموزش مجازی


متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
آمادگی دفاعی  -  پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها   
   
 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 هویت اجتماعی - پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
زیست ۱  -  پایه ۱۰- علوم تجربی    

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی/ هندسه ( فصل ۳ )  - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک  / درس خطوط میدان های مغناطیسی   - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی


پنجشنبه۱آبان شبکه۴ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس  هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.


پنجشنبه ۱آبان


((شبکه قرآن ومعارف سیما))


ساعت ۱۱:۰۰ هدیه های آسمانی  پایه  ششم
ساعت ۱۱:۳۰ آموزش قرآنی  پایه ششم
ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول
متوسطه دوره اول.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com

 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X