جدول برنامه درسی دانش‌ آموزان دوره‌ های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد

برنامه 4 آبان مدرسه تلویزیونی ایران

شبکه ‌آموزش:


 آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸


فنی و حرفه ای و کاردانش :


ساعت٨  تا ٨:٣٠
الگو سازی دامن   - رشته طراحی و و دوخت - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
    
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
دوخت انواع کمر دامن   - رشته طراحی و دوخت  - پایه ۱۰- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه  - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مبلمان مسکونی -رشته صنایع چوب و مبلمان - پایه ۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
 شبکه و نرم افزار رایانه- پایه۱۲ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش


پایه ابتدایی:


ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش پایه دوم
 
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش پایه سوم
 
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانیمتوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح(۲)      پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ریاضی - توازی و تعامل

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی  - عدد های حقیقی پایه نهم  


دوره آموزش مجازی متوسطه :ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- کج فهمی های ریاضی


متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی  ۱  -  پایه ۱۰- علوم تجربی
   
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
 شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی ۱  - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
ریاضی  هندسه فصل ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم  تجربی
 
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
ریاضی  مثلثات فصل ۲  - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
     
 
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
...............................

شبکه قران ومعارف اسلامی


 
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
آموزش قرآن پایه سوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۰۰
هدیه های آسمانی پایه دوم
ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷
متوسطه دوره اول.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: farsnews.com
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X