جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز دوشنبه۵ آبان ماه اعلام شده است

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه 5 آبان

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌ و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨  تا ٨:٣٠ طراحی با تکنیک مداد – رشته گرافیک – پایه ۱۲ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ٩ طراحی دوخت لباس بچه‌گانه – رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۱- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
ساعت ۹ تا۹:۳۰ کارگاه خوشنویسی جلسه سوم-  رشته گرافیک  – پایه ۱۰- شاخه فنی‌وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ فیزیک اندازه‌گیری  – شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ ریاضی رابطه بین کمیت ها  پایه۱۱ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ابتدایی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ مطالعات اجتماعی  – درس ۶ بیمه و مقابله با حوادث پایه هفتم
ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ مطالعات اجتماعی – درس ۶ قوه قضائیه
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ مطالعات اجتماعی  – درس ۵ پراکندگی زیست بوم های جهان پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- آسیب شناسی در فضای وب

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰ عربی و زبان قرآنی یک –  پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی دو  – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ عربی و زبان قرآنی سه  – پایه ۱۲ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی درس هندسه فصل دو  – پایه ۱۱ – رشته تجربی
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی -درس مثلثات فصل دو  – پایه ۱۱-رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس جغرافیای۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰ درس منطق پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۰:۴۵ درس انسان و محیط زیست پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها
ساعت ۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۲:۱۵ درس جغرافیای۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت ۱۲:۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی
ساعت ۱۵ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی و تجربی
ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام ۱ و ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱ رشته علوم و معارف
ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن ۸ متوسطه دوره اول


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X