جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز چهارشنبه 7 آبان ماه اعلام شده است

 جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 7 آبان

شبکه ‌آموزش

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ آشنایی با پرینتر لیزری پایه ۱۲رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ تعمیرات سیستم سوخت و جرقه رشته مکانیک خودرو پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ دانش فنی تخصصی  رشته شبکه و نرم افزار  پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰رشته طراحی دوخت پایه۱۲شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ ادبیات فارسی درس چهارم بخش دوم پایه هفتم
ساعت۱۵تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی درس چهارم(سفر شکفتن)قسمت دوم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی درس چهارم بخش دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸ زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی
ساعت ۲۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۲ درس نسبت های مثلثاتی پایه ۱۱ رشته تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ درس هندسه ترسیمی پایه ۱۱ رشته تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه چهار

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸احکام ۱پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰احکام ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پنجم دبستان.
ساعت۱۵درس آموزش قرآن پایه نهم مقطع متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰درس جریان شناسی اندیشه های معاصر رشته علوم ومعارف اسلامی مقطع متوسط دوم

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X