جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه 4 آذر 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی سه شنبه 4 آذر

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی، ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ ای و کاردانش

ساعت ٨ تا ٨:٣٠، کارگاه نو آوری و کارآفرینی پودمان دو – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ٩، دانش فنی پایه پودمان دو – پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۹ تا۹:۳۰، آموزش اتوکد – پایه ۱۰ – رشته معماری – شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، الگو سازی و دوخت مانتو (شنل پاییزی) – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰، سامانه‌های هوشمند خانگی – پایه ۱۲- رشته الکترونیک – شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، علوم تجربی – فصل ۵ از معدن تا خانه پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، علوم تجربی – فصل ۵ حس و حرکت پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، علوم تجربی – فصل ۴ حرکت چیست؟

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، مهارت‌های تربیتی – روایت پژوهی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰، شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠، زیست شناسی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰، زیست شناسی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی
ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ف فیزیک دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰، ریاضی ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس زبان خارجی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته‌ها
ساعت۸:۳۰ درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها
ساعت ۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
ساعت ۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران و معارف اسلامی

ساعت ۱۱، درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان
ساعت ۱۱:۳۰، درس آموزش قرآن چهارم دبستان
ساعت ۱۵، دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۳۰، پیام‌های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X