جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز چهارشنبه 5 آذر 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 5 آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠  تاسیسات مکانیکی  پودمان یک   – پایه ۱۰ -شاخه  فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی پودمان یک- رشته طراحی و دوخت – پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ کاربرد کورل -رشته گرافیک رایانه -پایه ۱۰ -شاخه  کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ سیستم هیدرولیک ترمز –  پایه ۱۱  –  رشته مکانیک خودرو  – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  تعمیر سیستم بالابر شیشه و برف پاک کن -پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳ علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی  – درس ۷ قسمت دوم پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی  – درس ۷ آداب نیکان  قسمت دوم پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  – درس ۷ قسمت اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :   مهارت های تربیتی – روایت پژوهی

متوسطه دوم 

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  شیمی دو –  پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠  شیمی سه   – پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک   – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان.
ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان.
ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X