جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 7 آذر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار اعلام شد

جدول پخش مدرسه تلویزیونی جمعه 7 آذر

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨  تا ٨:٣٠ دانش فنی -پایه پودمان یک – رشته تاسیسات مکانیکی – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰کاربرد کورل – رشته گرافیک رایانه – پایه ۱۰ -شاخه کاردانش
ساعت ۹تا۹:۳۰تولید و توسعه صفحات وب PHP – رشته  تولید و توسعه صفحات وب – پایه ۱۲ -شاخه  کاردانش

پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠فارسی و زندگی   با محوریتپایه چهارم
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰فارسی و زندگی  با محوریتپایه  پنجم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰فارسی  وزندگی  بامحوریت  پایه ششم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰تفکر و پژوهش پایه ششم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰فارسی و نگارش  مقدماتی  ویژه ناشنوایان
 

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰فرهنگ و هنر  -طراحی از میوه ها پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰فرهنگ و هنر – تصویر سازی( انواع خط) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶فرهنگ و هنر – تصویر سازی( جلسه دوم ) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :آموزش مجازی  – درس پژوهی

متوسطه دوم 

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷زمین شناسی  – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰تاریخ معاصر – پایه ۱۱ –  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی –  مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: khabarino.com


 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X